GLOBAL RESOURCES
Thông tin Quỹ Ban liên lạc Khoa Hóa BKĐN phía Nam 2013:

BÁO CÁO TIỀN QUỸ ĐẾN NGÀY 25/11/2013

A. Tồn quỹ đến hết tháng 10/2013:          9.902.500 đ (1)
B. TỔNG KẾT THU CHI CỦA BLL CHO TỔ CHỨC 20-11-2013
B.1 PHẦN THU Số tiền (đ) Ghi chú
1 Đóng góp của Khóa 98H(BTC) 35.000.000  
2 Đóng góp HB của A. Hùng và các CSV đại diện các khóa  10.000.000  
3 nhân dịp Thầy Dũng vào mời kỷ niệm 35 năm    
4 Anh Hùng -78H2, Chủ tịch BLL 10.000.000  
5 Anh Thi -83H1, P. Chủ tịch BLL 10.000.000  
6 Anh Thạch 84H1- Chị Loan 86H1 20.000.000  
7 Anh Khanh-89H1 10.000.000  
8 Anh Lộc- 97H 10.000.000  
9 Anh An-95H1 5.000.000  
10 Quyên góp do CSV đóng khi tham dự ngày 17/11 39.400.000  
11 Anh An trả tiền vé máy bay cho Thầy Nam 1.500.000  
12 Anh Thạch trả tiền vé máy bay+tiền ở cho 02 Thầy 3.000.000  
  Tổng thu 153.900.000  
 
   
B.2 PHẦN CHI Số tiền (đ)  
1 BLL tặng quỹ HB Khoa Hóa 10.000.000  
2 Chi tiền tiệc tổ chức ngày 17/11 62.946.000  
3 Vé máy bay thầy cô BLL mời (6 vé khứ hồi) 9.030.000  
4 Vé máy bay thầy cô các anh chị mời (3vé) 4.500.000  
5 Đặt khách sạn cho thầy cô (K.Sạn Đệ Nhất) 9.500.000  
6 Card điện thoại 1.000.000  
7 Hoa + quà cho thầy cô  5.800.000  
8 Văn phòng phẩm 420.000  
9 Chi phí ăn uống cùng thầy cô 9.340.000  
10 Họp BLL K98 2.300.000  
11 Chi phí khác 1.500.000  
  Tổng chi 116.336.000  
 
   
B.3 Tồn quỹ của tổ chức ngày 17/11 37.564.000 (2)
C. Tồn quỹ BLL: (1+2)    47.466.500 đ

Chi tiết tại : https://drive.google.com/file/d/0B12TQwsaEzxIMHpMRXNNNC15b05sd0Y2UW1nX1oyX0cwaEtr/edit?usp=sharing
0 Responses

Đăng nhận xét