GLOBAL RESOURCES

Kính gởi cả nhà vài hình ảnh họp mặt ngày hôm qua 17/11 như sau:


​C
ác
​ h
ìn
​h 
ảnh
​ kh
ác
​ mong c
​ nh
à
​ g
ơ
ởi
​ v

.

0 Responses

Đăng nhận xét